دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
بازديد اعتباربخشي دوره تخصصي رشته پزشكي خانواده
 

 

بازديد اعتباربخشي دوره تخصصي رشته پزشكي خانواده دانشكده پزشكي ساري دانشگاه علوم پزشكي مازندران در روز دوشنبه مورخ 97/12/06 در مركز بهداشتي درماني آشوري مياندورود برگزار گرديد.

 

  
   
1397/12/07
Powered by DorsaPortal