دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
br ENGLISH
بازديد رئيس و معاون آموزش دستياري و امور هيئت علمي از گروه آموزشي پزشكي خانواده
بازديد رئيس و معاون آموزش دستياري و امور هيئت علمي دانشكده از گروه آموزشي پزشكي خانواده مستقر در مركز بهداشتي درماني آشوري مياندورود در روز شنبه مورخ 97/12/04 


 
1397/12/06
Powered by DorsaPortal