دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
بازديد ادواري هيئت ممتحنه ارزسيابي وزارت بهداشت از داخلي

بازديد ادواري هيئت ممتحنه و ارزشيابي وزارت بهداشت از گروه آموزشي داخلي دانشكده پزشكي با حضور مدير محترم امور آموزشي دانشگاه و معاون محترم آموزش دستياري و امور هيئت علمي دانشكده و رئيس و معاون محترم آموزشي مركز و مدير و اعضاء محترم هيئت علمي گروه در روز پنجشنبه مورخ 97/10/20 در سالن جلسات گروه آموزشي داخلي واقع در مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ساري برگزار گرديد

.

1397/12/06
Powered by DorsaPortal