دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
بازديد ادواري هيئت ممتحنه ارزسيابي وزارت بهداشت از نورولوژي

بازديد ادواري هيئت ممتحنه و ارزشيابي وزارت بهداشت از گروه آموزشي نورولوژي دانشكده پزشكي با حضور رئيس و معاون محترم آموزشي پزشكي عمومي دانشكده و رئيس و معاون محترم آموزشي مركز و مدير و اعضاء محترم هيئت علمي گروه در روز پنجشنبه مورخ 97/10/20 در سالن جلسات دفتر رياست مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري برگزار گرديد.

.

1397/12/06
Powered by DorsaPortal