دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
br ENGLISH
بازديد اعتباربخشي دوره تخصصي پزشكي خانواده

بازديد اعتباربخشي دوره تخصصي رشته پزشكي خانواده دانشكده پزشكي ساري دانشگاه علوم پزشكي مازندران در روز دوشنبه مورخ 97/12/06 در مركز بهداشتي درماني آشوري مياندورود برگزار گرديد.

 

1397/12/06
Powered by DorsaPortal