دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
br ENGLISH
بازديد ادواري هيئت ممتحنه و ارزشيابي وزارت متبوعه از دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته علوم تشريح
در روز چهارشنبه مورخ 98/02/04 اعضاي هيئت ممتحنه و ارزشيابي وزارت متبوعه از امكانات و شرايط آموزشي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته علوم تشريح دانشكده پزشكي ساري بازديد ادواري به عمل آوردند. 
 
 
 
بازديد ادواري
1398/02/10
Powered by DorsaPortal