دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
br ENGLISH
بازديد ادواري اعضاي هيئت ممتحنه و ارزشيابي وزارت متبوعه از گروه آموزشي بيهوشي و مراقبتهاي ويژه

در روز سه شنبه مورخ 98/02/10 اعضاي هيئت ممتحنه و ارزشيابي وزارت متبوعه از امكانات و شرايط آموزشي  گروه آموزشي بيهوشي و مراقبتهاي ويژه دانشكده پزشكي ساري مستقر در مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) از ساعت 8:30 صبح با حضور مسئولين دانشگاه و دانشكده بازديد ادواري به عمل آوردند. 

 

1398/02/10
Powered by DorsaPortal