دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
بازديد ادواري اعضاي هيئت ممتحنه و ارزشيابي وزارت متبوعه از گروه علوم تشريح

در روز چهارشنبه مورخ 98/02/04 اعضاي هيئت ممتحنه و ارزشيابي وزارت متبوعه از امكانات و شرايط آموزشي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته علوم تشريح دانشكده پزشكي ساري بازديد ادواري به عمل آوردند. 
 
 
 
1398/02/18
Powered by DorsaPortal