دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
بازديد ادواري اعضاي هيئت ممتحنه و ارزشيابي وزارت متبوعه از گروه آموزشي عفوني و بيماريهاي گرمسيري

در روز سه شنبه مورخ 98/02/10 اعضاي هيئت ممتحنه و ارزشيابي وزارت متبوعه از امكانات و شرايط آموزشي  گروه آموزشي عفوني و بيماريهاي گرمسيري دانشكده پزشكي ساري مستقر در مركز آموزشي درماني رازي قائم شهر از ساعت 8:30 صبح با حضور مسئولين دانشگاه و دانشكده بازديد ادواري به عمل آوردند. 

1398/02/18
Powered by DorsaPortal