دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
بازديد ادواري اعضاي هيئت ممتحنه و ارزشيابي وزارت متبوعه از گروه آموزشي خون و سرطان بالغين

در روز سه شنبه مورخ 98/02/10 اعضاي هيئت ممتحنه و ارزشيابي وزارت متبوعه از امكانات و شرايط آموزشي گروه آموزشي خون و سرطان بالغين دانشكده پزشكي ساري مستقر در مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) از ساعت 8:30  صبح با حضور مسئولين دانشگاه و دانشكده بازديد ادواري به عمل آوردند. 

 
1398/02/18
Powered by DorsaPortal