دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
ارزيابي دروني سنجه آموزشي مركز آموزشي درماني رازي قائم شهر توسط دانشكده پزشكي

ارزيابي دروني سنجه آموزشي مراكز آموزشي درماني 

كه در راستاي برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش عالي سلامت، پايش دروني بسته اعتباربخشي موسسات آموزشي و درماني در سطح بيمارستاني توسط دانشكده كه در روز شنبه مورخ 98/02/21 از ساعت 9 صبح از مرگز آموزشي درماني رازي قائم شهر با حضور رياست، معاونين دانشكده و كارشناسان دانشكده به ميزباني مركز فوق برگزار گرديد.

 
 
1398/02/23
Powered by DorsaPortal