دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
ارزيابي دروني سنجه آموزشي مركز آموزشي درماني زارع ساري توسط دانشكده پزشكي

ارزيابي دروني سنجه آموزشي مراكز آموزشي درماني 

كه در راستاي برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش عالي سلامت، پايش دروني بسته اعتباربخشي موسسات آموزشي و درماني در سطح بيمارستاني توسط دانشكده كه در روز دوشنبه مورخ 98/02/23 از ساعت 11 از مرگز آموزشي درماني زارع ساري با حضور رياست، معاونين، مدير EDO باليني و كارشناسان دانشكده به ميزباني مركز فوق برگزار گرديد.

 
 
1398/02/23
Powered by DorsaPortal