دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
br ENGLISH
تاريخچه دانشكده

تاريخچه دانشكده پزشكي

در سال 1367 با پذيرش 55 دانشجو در رشته پزشكي به طور رسمي فعاليت آموزشي را آغاز نمود، در حال حاضر 885 دانشجو در دوره پزشكي عمومي دارد. اولين گروه از دانشجويان رشته پزشكي در سال 1374 فارغ التحصيل گرديدند. دانشكده پزشكي در دو سطح آموزشي باليني و علوم پايه در حال فعاليت مي باشند 

گروه هاي آموزشي باليني (بيهوشي و مراقبتهاي ويژه، داخلي، جراحي عمومي، طب اورژانس، پزشكي ورزشي، راديولوژي، پاتولوژي، ارتوپدي، زنان و زايمان، ارولوژي، جراحي مغزواعصاب، روان پزشكي، اطفال، ENT ، قلب و عروق، پوست، عفوني، پزشكي اجتماعي، پزشكي خانواده، بيماريهاي مغزو اعصاب، چشم، اخلاق پزشكي)

گروه هاي آموزشي علوم پايه ( ايمونولوژي، علوم تشريح، ميكروب شناسي و ويروس شناسي ، قارچ شناسي، انگل شناسي، بيوشيمي و بيوفيزيك و ژنتيك، فيزيولوژي، فارماكولوژي، معارف  اسلامي، طب سنتي، بيوتكنولوژي پزشكي، نانوفناوري پزشكي)

اين دانشكده در سال تحصيلي 72-73  اقدام به پذيرش دستيار در 9 رشته تخصصي نموده است در حال حاضر داراي 298 دستيار در 16 گروه آموزشي در رشته هاي (بيهوشي و مراقبتهاي ويژه، قلب و عروق، عفوني، داخلي، كودكان، روانپزشكي، زنان و زايمان، جراحي عمومي، آسيب شناسي، پزشكي ورزشي، راديولوژي، ارتوپدي، طب اورژانس، جراحي و مغز و اعصاب، پزشكي خانواده، بيماريهاي مغزو اعصاب) مي باشد. 

در سال 1389 دانشكده پزشكي اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع فوق تخصصي در رشته گوارش نيز نموده و در حال حاضر 9 دستيار فوق تخصصيدر رشته هاي (روان تني، گوارش و كبدبالغين، جراحي عروق، بيهوشي و مراقبتهاي ويژه، انكولوژيمشغول به تحصيل هستند

اولين دوره از دستياران اين دانشكده در سال 1375 فارغ التحصيل گرديده اند و از آن زمان  تاكنون 23دوره متوالي دستياران از اين دانشكده فارغ اتحصيل شده اند.

و از آن زمان  تاكنون هر ساله تعداد قابل توجهي متخصص از اين دانشكده فارغ اتحصيل مي شوند.در سال 1391 اولين دوره MPH جهت پزشكان خانواده برگزار و در حال حاضر تعداد 130 نفر دانشجو مشغول گذراندن اين دوره مي باشند همچنين در سال 1394 اولين دوره پذيرش دستيار پزشكي خانواده در اين دانشكده صورت گرفت.

در دانشكده پزشكي مراكز تحقيقاتي شامل مركز بيولوژي سلولي و مولكولي، مركز تحقيقات طب سنتي و مكمل، مركز تحقيقات تالاسمي وجود دارند. 

واحد تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي از سال 1379 در مقطع كارشناسي ارشد در رشته هاي انگل شناسي و قارچ شناسي با پذيرش 4 نفر دانشجو در گروه فعاليت خود را آغاز، و در سال هاي بعد در رشته هاي ذيل نيز به پذيرش دانشجو پرداخت :

رشته هاي دكتري تخصصي آموزشي

كارشناسي ارشد رشته انگل شناسي از سال79 
كارشناسي ارشد رشته قارچ شناسي از سال 79 
كارشناسي ارشد نانوبيوتكنولوژي پزشكي از سال 96
كارشناسي ارشد زيست فناوري پزشكي از سال 96 
كارشناسي ارشد رشته ميكروبيولوژي از سال 87  
كارشناسي ارشد رشته ايمونولوژي از سال 87
 كارشناسي ارشد رشته بيوشيمي باليني از سال 88
 كارشناسي ارشد رشته علوم تشريح از سال 88
رشته  Ph.D  قارچ شناسي از نيمسال دوم 89  88
رشته  Ph.D  انگل شناسي  از نيمسال دوم  90 - 89  
رشته  Ph.D  طب سنتي  از نيمسال دوم  92  91
 رشته  Ph.D  ايمونولوژي  از نيمسال دوم  94  93
رشته Ph.D  فارماكولوژي از نيمسال اول 96-95 

رشته هاي دكتري تخصصي پژوهشي

رشته  Ph.D  پژوهشي طب سنتي  از نيمسال اول  91  90
رشته  Ph.D  پژوهشي تالاسمي  از نيمسال اول  91  90
رشته  Ph.D  پژوهشي بيولوژي سلولي مولكولي  از نيمسال اول  91  90
رشته  Ph.D  پژوهشي علوم رفتاري  از نيمسال اول  91  90
رشته  Ph.D  پژوهشي عفونت هاي بيمارستاني  از نيمسال اول  94  93
رشته  Ph.D  پژوهشي قارچ هاي تهاجمي از نيمسال 96-95
رشته Ph.D پژوهشي توكسوپلاسموزيس از نيمسال اول 96-95 
 

دانشكده پزشكي ساري در مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم (ص) كيلومتر 18 جاده خزر آباد واقع شده است. تشكيلات سازماني دانشكده متشكل از رياست دانشكده پزشكي، معاونت آموزش دستياري و امور هيئت علمي، معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي، معاونت آموزشي پزشكي عمومي، معاونت پشتيباني و اداري مالي مي باشد. شورا ها و كميته هاي متعددي اداره دانشكده را بعهده دارند.

ساختمان اداري دانشكده در سه طبقه بنا شده در ضلع جنوب-شرقي مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم (ص) قرار دارد كه طبقه همكف واحدهاي حوزه معاونت اداري و مالي اختصاص دارد، طبقه اول واحدهاي آموزشي و طبقه دوم به رياست دانشكده و سالن جلسات اختصاص دارد. ساختمان آموزشي و آزمايشگاهي دانشكده در قسمت جنوب-غربي دانشكده مستقر مي باشد، در طبقه همكف اين ساختمان، آمفي تئاتر شهرآشوب1، آمفي تئاتر شهرآشوب2، كلاس هاي 5 و 6 و 7 و 8  و 9 و10 قرار گرفته است. در طبقه اول اين ساختمان كلاس هاي 1 و 2 و 3 و 4 واقع شده است، و از طريق راهرو شرقي به حوزه معاونت آموزشي پزشكي عمومي و معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي و معاونت پشتيباني متصل مي باشد. در طبقه دوم لابراتوار چند منظور زبان با قابليت آموزش كامپيوتر و اينترنت قرار دارد.

كتابخانه بزرگ دانشكده پزشكي در قسمت مياني دانشكده واقع شده كه داراي سالن هاي مطالعه، 2 مركز اطلاع رساني، سايت اينترنت، سالن مجلات، سالن پايان نامه ها و مخازن كتب فارسي و لاتين مي باشد.

در قسمت شمالي دانشكده پزشكي دپارتمانهاي علوم پايه و آزمايشگاه هاي آموزشي و تحقيقاتي همراه با آزمايشگاه مركزي و مركز تحقيقات سلولي مولكولي قرار دارد. بطوريكه در طبقه اول اين ساختمان گروه آموزشي آناتومي، بافت شناسي و جنين شناسي و گروه آموزشي پزشكي اجتماعي همراه با آزمايشگاه آموزشي بافت شناسي و پاتولوژي و آزمايشگاه تحقيقاتي علوم تشريح قراردارد. در طبقه دوم گروه هاي آموزشي بيوشيمي، بيوفيزيك و ژنتيك و گروه آموزشي فيزيولوژي و فارماكولوژي همراه با آزمايشگاهي آموزشي و تحقيقاتي واقع شده است. در طبقه سوم گروه آموزشي ميكرب شناسي و ويروس شناسي و گروه آموزشي ايمني شناسي، گروه آموزشي انگل شناسي و قارچ شناسي همراه با آزمايشگاههاي آموزشي و تحقيقاتي قرار دارند. بعلاوه در اين طبقه آزمايشگاه مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي مركزي دانشكده نيز واقع شده است. هسته اوليه دانشكده پزشكي را گروه هاي آموزشي تشكيل ميدهند.

دانشكده پزشكي داراي 9 گروه آموزشي علوم پايه و 22 گروه آموزشي باليني مي باشد.

مجموعاً 266 نفر عضو هيئت علمي دارد كه از اين تعداد 31 نفراستاد و 76 نفر دانشيار و 158 نفر استاديار و 1 نفر مربي گروه هاي آموزشي فوق به آموزش دانشجويان اشتغال دارند.از اين تعداد 72 نفر درگروههاي آموزشي علوم پايه در محل دانشكده پزشكي واقع در مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم (ص) و 194 نفر در گروههاي آموزشي باليني در مراكز آموزشي درماني امام خميني (ره)، بوعلي سينا، فاطمه الزهرا(س)، زارع ساري و رازي قائمشهر فعاليت  مي نمايند.

1398/09/06
Powered by DorsaPortal