دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
ارزيابي دروني سنجه آموزشي مركز آموزشي درماني رازي قائم شهر توسط دانشكده پزشكي

ارزيابي دروني سنجه آموزشي مراكز آموزشي درماني 

كه در راستاي برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش عالي سلامت، پايش دروني بسته اعتباربخشي موسسات آموزشي و درماني در سطح بيمارستاني توسط دانشكده كه در روز چهارشنبه مورخ 98/04/26 از ساعت 12 از مرگز آموزشي درماني رازي قائم شهر با حضور معاونين دانشكده و كارشناسان دانشكده به ميزباني مركز فوق برگزار گرديد
 
 
1398/04/27
Powered by DorsaPortal