دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
مدير گروه
نام و نام خانوادگي : دكتر حامد قزويني

سمت : مدير گروه آموزشي علوم اعصاب

مرتبه علمي : استاديار

رشته تحصيلي : علوم اعصاب

مدرك تحصيلي : دكتري تخصصي Ph.D

رزومه : CV
آدرس الكترونيك : 
شماره تماس محل كار : 33543089-011
شماره نمابر محل كار : 33543249-011 
1398/09/16
Powered by DorsaPortal