دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
برگزاری جلسه حوزه 2 (برنامه ریزی آموزشی) دانشکده پزشکی

جلسه حوزه 2 برنامه ریزی آموزشی دانشکده پزشکی با حضور ریاست دانشکده و اعضاء کمیته اعتباربخشی پزشکی عمومی در روز یکشنبه مورخ 99/07/27 از ساعت 12 در سالن جلسات دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار گردید

1399/07/28
Powered by DorsaPortal