دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
اولین نشست

این جلسه در روز سه شنبه مورخ 2 دی 1399 با حضور ریاست محترم دانشکده و معاونت محترم پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی و اعضای محترم هیئت علمی پژوهشی مراکز تحقیقاتی مرتبط با دانشکده پزشکی ساری برگزار گردید.

دستور کار این نشست بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه مشارکت اعضای محترم هیئت علمی پژوهشی در برنامه توانمندسازی پژوهشی دانشجویان دانشکده پزشکی بوده است.

برگزاری جلسه


1399/10/07
Powered by DorsaPortal