دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
شرح وظایف معاونت

شرح وظایف معاونت:

1 - انجام امور پرسنلی شامل صدور احکام حقوقی – مرخصی مأموریت گواهی اشتغال 

2 - انجام امور پشتیبانی اعم از تهیه و توزیع ملزومات اداری  تجهیزات آزمایشگاهی 

3 - تهیه و تنظیم آمار پرسنل و تشکیلاتی و سایر امور مرتبط با پرسنل 

4 - پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و عقد قرارداد با شرکت های معتبر 

5 - نظارت بر عملکرد واحدهای تحت پوشش و حسن اجرای قراردادها

1399/10/30
Powered by DorsaPortal