دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
br ENGLISH
شرح وظایف کمیته ایمنی زیستی و استانداردسازی آزمایشگاههای دانشکده پزشکی و مراکز تابعه

شرح وظایف کمیته ایمنی زیستی و استانداردسازی آزمایشگاههای دانشکده پزشکی و مراکز تابعه:

مقدمه

با توجه به اهمیت برقراری ایمنی زیستی (Biosafety) طبق قوانین وضع شده بالادستی و استانداردسازی وضعیت آزمایشگاههای دانشکده پزشکی خصوصا در پروژ های ارتباط با صنعت و تولید محصولات دانش بنیان منتج از پایان نامه های دانشجوئی و طرح های اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی وظایف زیر بر عهده اعضای کمیته ایمنی زیستی و استانداردسازی دانشکده پزشکی محول می شود که ضمن پایبندی به موارد آن، اجرای دقیق و اعلام گزارش های منظم اقدامات انجام شده بوسیله مسئول کمیته فوق الذکر در جلسات شورای پژوهشی و فناوری دانشکده پزشکی مورد انتظار است.

شرح وظایف کمیته

1. وضع قوانین ایمنی زیستی مربوط به آزمایشگاه های دانشکده پزشکی و مراکز تحقیقاتی و مراکز آموزشی درمانی تابعه بر اساس قوانین بالادستی ابلاغ شده به دانشگاه ها

2. اعلام موثر و فراگیر قوانین وضع شده و نظارت بر حسن اجرای قوانین ایمنی زیستی در آزمایشگاه های دانشکده پزشکی و مراکز تابعه

3. انجام بازدیدهای پایشی و دوره ای منظم از آزمایشگاه های دانشکده پزشکی و مراکز تابعه با هدف کسب اطلاع از وضعیت موجود از نظر امکانات و تجهیزات مورد نیاز ایمنی زیستی و محافظت فردی

4. نیازسنجی دوره های آموزشی ایمنی زیستی مورد نیاز کارشناسان، دانشجویان و اعضای هیأت علمی استفاده کننده از آزمایشگاه های دانشکده پزشکی و مراکز تابعه

5. برگزاری دوره های ایمنی زیستی و صدور گواهینامه های استاندارد و معتبر برای کارشناسان، دانشجویان و اعضای هیأت علمی استفاده کننده از آزمایشگاه های دانشکده پزشکی و مراکز تابعه

6. نیازسنجی فرایندها و ملزومات مورد نیاز برای استانداردسازی آزمایشگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی (خصوصا ISO17025 و ...) آزمایشگاه های دانشکده پزشکی و مراکز تابعه با هدف اخذ گواهینامه های معتبر ملی و بین المللی

7. وضع تعرفه های مالی استاندارد با توجه به قوانین و آئین نامه های ارتباط با صنعت دانشگاه برای استفاده از امکانات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاههای دانشکده پزشکی و مراکز تابعه با هدف ارائه خدمات در پروژه های ارتباط با صنعت و جامعه مورد تقاضای دانشجویان و اعضای هیأت علمی و نیز مورد نیاز برای کارآفرینی و اشتغالزائی شرکتهای دانش بنیان خصوصا مرتبط با دانشکده پزشکی و مراکز تابعه

8. تهیه و تدوین گزارش های منظم دوره ای برای ارائه در جلسات شورای پژوهشی و فناوری دانشکده پزشکی برای سیاستگذاری و تصمیم سازی در خصوص نحوه ی ارتقاء کمی و کیفی وضعیت ایمنی زیستی و برقراری استانداردهای آزمایشگاهی در آزمایشگاه های دانشکده پزشکی و مراکز تابعه

1399/10/30
Powered by DorsaPortal