دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
شرح وظایف کارشناس بسته

1-       هماهنگی لازم جهت اجرای برنامه راهبردی و عملیاتی دانشکده در خصوص بسته تحول و نوآوری آموزش

2-       هماهنگی و ایجاد گفتمان در سطح دانشکده در خصوص بسته تحول و نوآوری آموزش

3-       پی گیری برگزاری کمیته های تحول و نوآوری آموزش دانشکده در خصوص بسته تحول و نوآوری

4-       پیگیری بارگزاری مستندات برنامه تحول و نوآوری آموزش در سامانه آتنا

5-       هماهنگی لازم جهت بازدیدهای مورد نیاز در دانشکده و ستاد مرکزی

1399/10/20
Powered by DorsaPortal