دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
تاریخ: 1400/06/22 تعداد بازدید: 1865
آخرین اخبار آموزش (آزمون های آنلاین)
دانشجویان محترم آخرین اطلاعات مربوط به آزمون مجازی پایان ترم را در این قسمت مشاهده فرمائید
امتحانات کلی                   99/04/15   بروزرسانی شد در تاریخ 99/06/06
اطلاعیه شماره 1               99/04/15
اطلاعیه شماره 2               99/04/25
اطلاعیه شماره 3               99/04/25
اطلاعیه شماره 4               99/04/25 
اطلاعیه شماره 5                99/04/25  کارآموزی اخلاق پزشکی
اطلاعیه شماره 6                99/04/25  فیزیوپات 1 ورودی بهمن 96
اطلاعیه شماره 7                99/04/25  فیزیوپات 2 ورودی بهمن 95
اطلاعیه شماره 8                99/04/25  فیزیوپات 2 ورودی مهر 96
اطلاعیه شماره 9                99/04/25  علوم پایه ترم 1
اطلاعیه شماره 10              99/04/25  علوم پایه ترم 2
اطلاعیه شماره 11              99/04/25  علوم پایه ترم 3
اطلاعیه شماره 12             99/04/25  علوم پایه ترم 4
اطلاعیه شماره 13             99/04/29
اطلاعیه شماره 14            99/04/30
اطلاعیه شماره 15             99/05/01
اطلاعیه شماره 16             99/05/04
اطلاعیه شماره 17             99/05/07
اطلاعیه شماره 18             99/05/08
اطلاعیه شماره 19             99/05/15
اطلاعیه شماره 20            99/05/28
اطلاعیه شماره 21            99/06/06   جهت ورود به سامانه فرادید
اطلاعیه شماره 22            99/06/06   آزمون مجدد
اطلاعیه شماره 23            99/06/06   برنامه امتحانی جدید
اطلاعیه شماره 24            99/07/13   برنامه امتحانی نیمسال اول 1400-99 فیزیوپات 1 
اطلاعیه شماره 25            99/07/13   برنامه امتحانی نیمسال اول 1400-99 فیزیوپات 2
اطلاعیه شماره 26           99/07/30  کارورزان پزشکی 
اطلاعیه شماره 27         99/08/10  خدمات روانشناختی و مشاوره برای کارورزان
اطلاعیه شماره 28            99/08/12  سامانه نقل و انتقال 
اطلاعیه شماره 29            99/08/14  تقویم سال تحصیلی 1400-1399 برای دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه شماره 30            99/08/27  ناجا 
اطلاعیه شماره 31            99/09/08  شرکت در آزمونهای میان دوره ی پیش کارورزی سال 99
اطلاعیه شماره 32            99/09/26  تکمیل فرم نظرسنجی 
اطلاعیه شماره 33           99/10/06  برنامه امتحانی آزمون پایان ترم 2 نیمسال اول 1400-1399
اطلاعیه شماره 34           99/10/06  برنامه امتحانی آزمون پایان ترم 3 نیمسال اول 1400-1399
اطلاعیه شماره 35           99/10/06  برنامه امتحانی آزمون پایان ترم 4 نیمسال اول 1400-1399
اطلاعیه شماره 36           99/10/10  زمان امتحان 
اطلاعیه شماره 37           99/10/10  آئین نامه اجرائی امتحانات 
اطلاعیه شماره 38           99/12/06  شیوه نامه پذیرش آزمون استعدادهای درخشان 
اطلاعیه شماره 39           1400/01/18 حداقل نمره قبولی 
اطلاعیه شماره 40           1400/03/05 جدول امتحانات پایان ترم - ترم 1 و 3 و 4
اطلاعیه شماره 41           1400/03/05 جدول امتحانات پایان ترم - ترم 2
اطلاعیه شماره 42           1400/03/05 جدول امتحانات پایان ترم - فیزیوپات 1
اطلاعیه شماره 43           1400/03/05 جدوا امتحانات پایان ترم - فیزیوپات 2 
آخرین اخبار آموزش (آزمون های آنلاین)
Powered by DorsaPortal