دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1399/04/15 تعداد بازدید: 373
آخرین اخبار آزمون های آنلاین
دانشجویان محترم آخرین اطلاعات مربوط به آزمون مجازی پایان ترم را در این قسمت مشاهده فرمائید
برنامه امتحانات کلی        99/04/15   بروزرسانی شد در تاریخ 99/05/01
اطلاعیه شماره 1            99/04/15
اطلاعیه شماره 2            99/04/25
اطلاعیه شماره 3            99/04/25
اطلاعیه شماره 4            99/04/25 
اطلاعیه شماره 5         کارآموزی اخلاق پزشکی         99/04/25
اطلاعیه شماره 6         فیزیوپات 1 ورودی بهمن 96    99/04/25
اطلاعیه شماره 7         فیزیوپات 2 ورودی بهمن 95    99/04/25
اطلاعیه شماره 8         فیزیوپات 2 ورودی مهر 96      99/04/25
اطلاعیه شماره 9          علوم پایه ترم 1                   99/04/25
اطلاعیه شماره 10        علوم پایه ترم 2                   99/04/25
اطلاعیه شماره 11        علوم پایه ترم 3                   99/04/25
اطلاعیه شماره 12        علوم پایه ترم 4                   99/04/25
اطلاعیه شماره 13             99/04/29
اطلاعیه شماره 14             99/04/30
اطلاعیه شماره 15             99/05/01
اطلاعیه شماره 16             99/05/04
اطلاعیه شماره 17             99/05/07
اطلاعیه شماره 18             99/05/08
اطلاعیه شماره 19             99/05/15
آخرین اخبار آزمون های آنلاین
Powered by DorsaPortal